Andrzej Myjak
+48 504 45 45 55
amyjak@o2.pl

Doradca techniczny:
+48 531 203 645

Specjalista ds ustalenia przyczyn zawilgocenia:
mgr inż. mykolog
+48 509 804 318

Wykonujemy prace na terenie całej Polski.

Pęknięcia w betonie mogą obniżać wytrzymałość konstrukcji, skracając czas trwałości i funkcjonowania budynku. W celu przywrócenia funkcjonalności budowli konieczne jest zamknięcie rysy, za pomocą żywicy elastycznej lub sztywnej żywicy, która mostkuje pęknięcie przywracając nośność elementowi budowli. Rysa jest wypełniana w całym jej przekroju za pomocą odpowiedniej żywicy poliuretanowej metodą iniekcji pod ciśnieniem. Są produkowane żywica iniekcyjne które dopuszczona jest do stosowania w kontakcie z wodą pitną.

Iniekcja ciśnieniowa jest szybkim i skutecznym sposobem na odtworzenie przepony poziomej (izolacji poziomej) w ścianach. . Jeżeli ściana nie ma pęknięć, ani pustych przestrzeni można od razu przystąpić do wykonania przepony poziomej w technice iniekcji ciśnieniowej. Jeżeli w ścianie występują pęknięcia lub puste przestrzenie należy je wcześniej wypełnić za pomocą zaprawy szlamowych .

Do wykonania iniekcji ciśnieniowej ścian najczęściej stosowany jest dwuskładnikowy płyn iniekcyjny na bazie krzemianowo-estrowej , ale można wykonywać iniekcję ciśnieniową stosując również krzemianowy płyn iniekcyjny, lub żywice akrylowe . Dwuskładnikowe materiały do wykonywania iniekcji reagują szybciej od materiałów jednoskładnikowych i bardzo skutecznie zamykają kapilary. Wilgoć podciągana kapilarnie jest przyczyną zawilgocenia ścian, wykwitów soli, złuszczającej się farby, a nawet niszczenia i odpadania tynów. Skuteczna przepona pozioma (izolacja pozioma) odcinająca wnikanie wilgoci w ścianę chroni budynki przed występowaniem takich zjawisk.